Geschiedenis

Excelsior Zeilberg

Op 1 juni 1920 wordt, mede door een niet onverdienstelijke inspanning van de eerste pastoor van Zeilberg, Pastoor Piggen, een fanfare opgericht: fanfare Excelsior.

Om de 30 aangemelde leden van instrumenten te kunnen voorzien, was het kerkbestuur bereid om een renteloze lening van 500 gulden beschikbaar te stellen. Daarnaast schonk de pastoor uit eigen zak ook nog eens 150 gulden, met de voorwaarden dat de fanfare zich met name beschikbaar moest stellen voor het opluisteren van kerkelijke feesten en andere dorpsfeesten.

Omdat Zeilberg in die jaren nog niet in het bezit was van een gemeenschapshuis werden de repetities gehouden in de jongensschool. Dit was ook wel enigszins voor de hand liggend omdat de eerste dirigent ook het hoofd van die jongensschool was. Onder zijn leiding werden in die jaren al diverse muzikale prestaties neergezet.

In 1940 brak de oorlog uit en kon er niet worden opgetreden, ook omdat er een constante dreiging was van het in beslagnemen van de instrumenten. Deze werden dan ook angstvallig verborgen gehouden. De bevrijding kon daardoor dan ook met enig muzikaal vertoon worden gevierd.

In de jaren 50 werd het niveau van fanfare Excelsior steeds hoger, wat zicht uitte in deelname aan verschillende muziekwedstrijden (concoursen) en het behalen van diverse eerste prijzen. Ook werd een nieuwe geleding opgericht: de slagwerkgroep.

Slagwerkgroep

slagwerkgroep zeilberg

Excelsior Bloazers

Harmonie Orkest

Harmonie Excelsior zeilberg

Na een muzikale terugval werd in de jaren 60 de basis gelegd voor één van de grootste mijlpalen in de geschiedenis van Excelsior. In 1967 werd in de afdeling ‘uitmuntendheid’ het Nederlands kampioenschap behaald.

Er werd begin jaren 70 veel energie gestoken in het werven van nieuwe leden, wat resulteerde in een overwegend jeugdig korps. Dit had tot gevolg dat de vereniging de bugels inwisselde voor klarinetten: de fanfare werd een harmonie. De vereniging groeide uit tot een korps van formaat binnen onze regio. Al snel werd zelfs een majorettepeloton aan het korps toegevoegd.

Het korps groeide in de jaren 80 tot een ledenaantal van meer dan 80 actieve muzikanten. Diverse concoursen werden bezocht waar telkens uitstekende prestaties werden neergezet. Het korps wist een niveau te bereiken zoals dat in de zestiger jaren ook was bereikt.

In de jaren 90 werd het 75 jaar bestaan groots gevierd en werd een CD opgenomen. De slagwerkgroep kende een nieuwe start, groeide snel in omvang en niveau en werd succesvol op vele concoursen. Ook bracht de slagwerkgroep als eerste in de regio een avondvullende show: Stardrums.

In 2004 werd een eigen verenigingsgebouw aangekocht. Molen Maria Antoinette en haar bijgebouwen werden ingericht als repetitie- en ontmoetingsruimtes. In 2012 kon de molen worden gerestaureerd en sindsdien wordt deze wekelijks gedraaid.

Laatste nieuws